Âu Châu, Hoa Kỳ, Thời sự, Trung Cộng

Toàn văn Tuyên bố chung cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Pháp – Mỹ

0 Comments

 (Lược dịch) Tuyên bố chung về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Macron

Tổng thống Emmanuel Macron của Cộng hòa Pháp và Tổng thống Joe Biden của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã nói chuyện vào ngày 22 tháng 9, theo yêu cầu của Tổng thống Biden, để thảo luận về các tác động của thông báo ngày 15 tháng 9. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng tình hình có lẽ tốt hơn nếu như trước đó có các cuộc tham vấn cởi mở giữa các đồng minh về các vấn đề có lợi ích chiến lược đối với Pháp và các đối tác châu Âu. Tổng thống Biden đã thông báo về các cam kết đang được thực hiện theo hướng này.

Hai nhà lãnh đạo đã quyết định mở lại quá trình tham vấn sâu, nhằm tạo điều kiện bảo đảm lòng tin và đề xuất các biện pháp cụ thể hướng tới các mục tiêu chung. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10 để đạt được hiểu biết chung và tiếp tục duy trì đà này. Tổng thống Emmanuel Macron đã quyết định Đại sứ Pháp sẽ trở lại Washington DC vào tuần tới. Sau đó, Đại sứ sẽ làm việc tích cực với các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ.

Tổng thống Biden tái khẳng định tầm quan trọng chiến lược về sự can dự của Pháp và châu Âu ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm cả trong khuôn khổ chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mới được công bố gần đây của Liên minh châu Âu. Hoa Kỳ cũng nhận thấy tầm quan trọng của một nền quốc phòng châu Âu mạnh mẽ và có năng lực hơn, đóng góp tích cực vào an ninh xuyên Đại Tây Dương và toàn cầu, đồng thời bổ sung cho NATO.

Trong khuôn khổ cuộc chiến chung chống khủng bố, Hoa Kỳ cam kết tăng cường hỗ trợ các hoạt động chống khủng bố ở Sahel do các quốc gia châu Âu tiến hành./.

Joint Statement on the Phone Call between President Biden and President Macron 

September 22, 2021 

President Emmanuel Macron of the French Republic and President Joe Biden of the United States of America spoke on September 22, at the request of the latter, in order to discuss the implications of the announcement on September 15. The two leaders agreed that the situation would have benefited from open consultations among allies on matters of strategic interest to France and our European partners. President Biden conveyed his ongoing commitment in that regard.

The two leaders have decided to open a process of in-depth consultations, aimed at creating the conditions for ensuring confidence and proposing concrete measures toward common objectives. They will meet in Europe at the end of October in order to reach shared understandings and maintain momentum in this process. President Emmanuel Macron has decided that the French Ambassador will return to Washington next week. He will then start intensive work with senior US officials.

President Biden reaffirms the strategic importance of French and European engagement in the Indo-Pacific region, including in the framework of the European Union’s recently published strategy for the Indo-Pacific. The United States also recognizes the importance of a stronger and more capable European defense, that contributes positively to transatlantic and global security and is complementary to NATO.

In the framework of their joint fight against terrorism, the United States commits to reinforcing its support to counter-terrorism operations in the Sahel conducted by European states.

 đọc tại đây : The White House

Written By

thoisu 02