Vụ án bà Cấn Thị Thêu -Tinh thần bất khuất của người nông dân – Ls. Luân Lê