Ý kiến của các chuyên gia: Phong tỏa không bảo vệ được những người dễ bị tổn thương