Nhân viên xịt thuốc sát khuẩn ở Ấn Độ (hình Bloomberg tháng 5)

Reuters – Ngày 22 tháng 7 năm 2021

(Reuters) – Hai phần ba dân số Ấn Độ có kháng thể chống lại coronavirus, theo những dữ liệu được công bố ngày thứ Ba từ một cuộc khảo sát trên toàn quốc với 29.000 người được thực hiện vào tháng Sáu và tháng Bảy.