Trong các cuộc hội đàm cao cấp đầu tiên sau nhiều năm, Benny Gantz công bố hành động nhằm củng cố Chính quyền Palestine (PA).

Gantz đã đến thành phố Ramallah ở Bờ Tây bị chiếm đóng để thảo luận về an ninh và kinh tế với Abbas 85 tuổi [Tập tin: Abir Sultan / Reuters]
Gantz đã đến thành phố Ramallah ở Bờ Tây bị chiếm đóng để thảo luận về an ninh và kinh tế với Abbas 85 tuổi [Tập tin: Abir Sultan / Reuters]