Dân biểu Mayra Flores là một trong ba người Latina thuộc Đảng Cộng hòa đang cạnh tranh để thay đổi nền chính trị Nam Texas bằng cách tránh xa những người ôn hòa và thường ôm đồm cực đoan.

Đại diện Mayra Flores của Texas với các nhà lập pháp và con gái của bà trên các bậc thang của Điện Capitol.  Cô ấy là người Latina thuộc Đảng Cộng hòa đầu tiên mà bang từng cử đến Quốc hội.
Dân biểu Mayra Flores của Texas với các nhà lập pháp và con gái của bà trên các bậc thang của Điện Capitol. Bà là người Latina thuộc Đảng Cộng hòa đầu tiên mà bang từng cử đến Quốc hội.Tín dụng…Shuran Huang cho The New York Times
Âu Châu, Chiến tranh, Liên Bang Nga, Ukraine

Hậu quả của cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đối với Ba Lan – Piotr Arak –

Analyse: Die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für Polen Polen–Analysen Nr. 292Nguồn: https://www.bpb.de/themen/europa/polen-analysen/508365/analyse-die-folgen-des-russischen-angriffskrieges-gegen-die-ukraine-fuer-polen/Đỗ Kim Thêm, dịch30/6/2022Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern steigen in Polen die Benzinpreise infolge...

12317