Hình chụp từ vệ tinh: khu thương mại Mayfield tại Kentucky sau cơn bão lốc đêm 11 tháng 12, 2021 (Yahoo News)

https://news.yahoo.com/andy-beshear-tornadoes-kentucky-towns-151706796.html