30 dân biểu Dân chủ Hạ viện Hoa Kỳ thúc giục TT Biden đàm phán trực tiếp với Nga – Tin giờ chót: lá thư đã được rút lại