Đối lập Iran cáo buộc chế độ đã bắn người biểu tình từ nhà thờ Hồi giáo

BỞI ZOE STROZEWSKI  NGÀY 15/11/22 LÚC 3:26 CHIỀU EST00:51 https://trinitymedia.ai/player/trinity-player.php?pageURL=https%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Firan-oppositionists-accuse-regime-shooting-protesters-mosque-1759846&unitId=2601060880&userId=f2163bd9-2975-4d7d-8ddc-1195c2a37e95&isLegacyBrowser=false&version=20221114_489e46adadd47461988734c1f65eeaaa2ce08020&useCFCDN=0&themeId=140 Một tổ...