Bác sĩ 102 tuổi người Mỹ: Hãy làm điều này nếu bạn muốn khỏe mạnh và hạnh phúc