Đời sống, Tôn giáo, Tự do tôn giáo

Bản tin tháng 7/2023 chùa Khánh Anh Pháp Quốc

0 Comments

Xin mời đọc bản tin tháng 7 của chùa Khánh Anh Pháp Quốc. Xin bấm vào hình hoặc đường dẫn ở dưới để xem

https://thoisu-doisong.com/wp-content/uploads/2023/07/BAN-TIN-07-2023.pdf

Written By

thoisu 02