Cập nhật Bầu cử Chủ Tịch Hạ Viện Mỹ: Dân biểu McCarthy của đảng Cộng Hòa đã đắc cử chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ sau 15 lần bỏ phiếu