Bộ trưởng Austin thăm VN: Xây dựng lòng tin để củng cố quan hệ quốc phòng – Lê Hồng Hiệp