Bối cảnh và diễn biến Hải chiến Hoàng Sa 1974 – Carl O. Schuster, cựu sĩ quan hải quân Mỹ