Cập nhật tin tức xung đột Nga-Ukraine: Ukraine vẫn kiểm soát – Đức gửi viện trợ quân sự