Chính trị Hoa Kỳ: Cựu viên chức CIA nói Chiến dịch (tranh cử) của TT Biden đứng sau bức thư bác bỏ bài báo về máy điện toán xách tay của ông Hunter Biden