Chính trị Hoa Kỳ: Trump và phiên toà của nền dân chủ Mỹ (Financial Times) – Donald Trump muốn thay thẩm phán xét xử… (RFI)