Chương trình tưởng niệm 48 năm Ngày Quốc Hận tại Nhà Việt Nam và Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật vùng HTĐ