Chuyển động Biển Đông, Nhật Bản – Đài Loan – Trung Hiếu tổng hợp