Chuyện Việt Nam Thứ sáu 15/12/2023: *Gia đình Nguyễn Tiến Trung đến bờ tự do – TQ vẫn giữ ‘cộng đồng vận mệnh chung’ với VN trên chữ Hán? – Vì ai gây dựng cho nên nỗi này? – Bộ Ngoại giao VN khẳng định thúc đẩy hợp tác đường sắt với Trung Quốc là chủ yếu – VN đã ngả về phía TQ, tức đã “chọn phe” TQ. Về kinh tế lẫn chiến lược.