Chiến tranh, Cộng Đồng, Tài chánh, Ukraine

Cộng đồng Việt Nam DC-VA-MD, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, và Vietnam Film Club sẽ tổ chức buổi trình diễn Piano Concert để gây quỹ cho các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine.

0 Comments

06/8/2023

Ngày 12 tháng 8 năm 2023, Cộng đồng Việt Nam DC-VA-MD, Nhà Việt Nam Hoa Thịnh Đốn, và Vietnam Film Club sẽ tổ chức buổi trình diễn Piano Concert để gây quỹ cho các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine.

Thời gian: 1 giờ trưa – Thứ Bảy ngày 12 tháng 8 năm 2023

Địa điểm: First Vietnamese-American United Methodist Church

4701 Arlington Blvd, Arlington, VA 22203

Chương trình Piano Concert sẽ do Giáo sư âm nhạc Liudmyla Chychuk đến từ Kyiv, Ukraine và Nhạc sĩ Lê Văn Khoa đến từ California, Hoa Kỳ cùng trình diễn song tấu và đơn tấu. 

Ban Tổ Chức sẽ tổng kết Donation sau buổi hòa nhạc và giao cho đại diện của UHU: Bà Maryna Baydyuk, Leader of UHU. 

Về donation cho Ukraine, xin ghi trên chi phiếu: United Help Ukraine


Nếu không tham dự, xin vui lòng gởi trực tiếp đến địa chỉ sau đây:


United Help Ukraine
PO Box 83426
Gaithersburg, MD 20883

Written By

thoisu 02