Cựu TT Trump: Biden đã làm mất Afghanistan ‘vì yếu kém và bất tài’