Cuba xác nhận một người chết trong cuộc biểu tình chống chính quyền