Chiến tranh Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa

Cựu tướng Lương Xuân Việt nói về Tổ Quốc -Danh Dự và Trách Nhiệm của QLVNCH

0 Comments
Nghe âm thanh: tướng Lương Xuân Việt
Trình diện tân Ban Lãnh Đạo Hậu Duệ VNCH HN ngày 29/5/2022 tại Texas
Written By

thoisu 02