Đa số dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu hoãn cuộc họp cho đến trưa Thứ Năm để tiếp tục bầu cử chọn chủ tịch Hạ Viện với một số dấu hiệu tiến triển