Đi chợ dùm không được, đặt siêu thị cả tuần không có, ship từ nước ngoài còn nhanh hơn