Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 12 tháng 4 năm 2021 – Võ Thái Hà tóm lược