Độc tài, “hóa rồng” và dân chủ ở Đài Loan (Phần 2) – Hồ Sĩ Quý*