Giám đốc FBI Wray xác nhận nguồn gốc của đại dịch COVID-19 phát xuất từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán

Share this post on:

Giám đốc #FBI Wray xác nhận rằng Cục đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch COVID-19 có khả năng bắt nguồn từ một sự cố trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc.