Bình luận, CSVN, Đảng CSVN, Đời sống, Đồng Tâm, Khảo luận, New Year, Văn Học, Việt Nam

Hà Sĩ Phu – Câu đối Tết Quý Mão 2023: Mèo tới, diệt trừ ngay lũ chuột!

0 Comments

17/01/2023

26 tháng Chạp năm Nhâm Dần

https://vietluan.com.au/wp-content/uploads/2023/01/af6dbad4-16c7-4631-a810-2dea9dbc2bc6.jpg

Câu đối Tết Quý Mão

1/ LÒNG CHÂN-THIỆN ĐÓN XUÂN :

– Thuở THIỆN- ÁC đan cài, TẾT đến mong chờ “vua THIỆN Ý ” !

– Thời GIẢ-CHÂN lẫn lộn, XUÂN về ngóng đợi “chúa CHÂN TÂM” !

2/ HỔ ĐI MÈO TỚI :

– MÈO như sức mạnh Dân mong, MÈO tới, diệt trừ ngay lũ CHUỘT !

– HỔ tựa độc quyền Đảng trị, HỔ đi , vui sống cả đàn TRÂU !

3/ GỬI NGƯỜI ĐÁNH CHUỘT SỢ VỠ BÌNH (năm MÈO nói chuyện CHUỘT)

– Chiếc BÌNH này hỏi gốc nơi đâu, tự nó đã nảy sinh bầy CHUỘT thối !

– Lũ CHUỘT ấy bắt nguồn ở đó, sao ông còn ôm ấp chiếc BÌNH hôi?

4/ TẤN TRÒ ĐỜI:

– Quan chưa lộ trị quan bị lộ,chốn Quan trường đã thấy lắm trò…vui !

– Đứa thấp mưu thua đứa cao mưu,tình Đồng chí lại nghe nhiều chuyện…thú !

5/ XUÂN VÀ PHÚC:

– XUÂN đến XUÂN đi, mấy độ thăng-trầm, do vận nước !

– PHÚC còn PHÚC hết, đôi đường họa-phúc, ở lòng dân !

6/ NÓI NHỎ: ĐỒNG TÌNH, DẪU CHẲNG ĐỒNG TÂM:

– Lò lửa vẫn thiêu nhau, củi cao cấp mấy tầng cháy đỏ,

“toang” kiểu này đẹp quá, bác ơi ?

– Hoa Kỳ còn giãy chết, nơi cháu con vạn đại dung thân,

“chuồn” nơi ấy giàu ghê, bạn nhỉ?

***

MỜI ĐỐI: Lò lửa bập bùng soi, củi cao cấp mấy tầng đỏ chói, Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (theo lời bác Phú Trọng).

https://vietluan.com.au

Tags from the story:
Written By

thoisu 02