Hình ảnh lịch sử: Cố đô Huế đầu thế kỷ 20 qua 36 bức ảnh của người Pháp