Đời sống, Tự do tôn giáo

HT Thích Không Tánh: công bố của HT Thích Tuệ sỹ rất hợp thời, hợp lúc, thâm thúy, rất thuyết phục…

0 Comments

Theo video trên youtube do Hội Đồng Liên kết Quốc Nối Hải Ngoại Việt Nam vừa phổ biến (xem ở dưới), HT Thích Không Tánh cho biết:

  • Bản công bố của HT Thích Tuệ sỹ rất thâm thúy, thuyết phục, nói lên tinh thần bất khuất, đầy khí khái của HT Thích Tuệ Sỹ trong tinh thần đòi quyền tự do tôn giáo, tôn giáo phải độc lập với nhà cầm quyền.
  • Bản công bố của HT đã hợp lúc, hợp thời, khi Liên Hiệp Quốc sắp sự có sự chọn thành viên vào Hội Đồng Nhân Quyền, trong lúc nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền trầm trọng cũng làm đơn ứng cử.
  • HT hoàn toàn vui mừng và ủng hộ công bố của HT Thích Tuệ Sỹ và ước vọng phục hoạt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị cộng sản đàn áp tìm cách xóa bỏ.

Đường dẫn vào công bố này:

https://quangduc.com/a74126/hoi-dong-giao-pham-trung-uong-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-thong-nhat-vien-tang-thong-tran-trong-cong-bo

Mời quý độc giả theo dõi HT Thích Không Tánh trả lời trong video dưới đây (xin bấm vào link).

Tags from the story:
Written By

thoisu 02