HT Thích Không Tánh: công bố của HT Thích Tuệ sỹ rất hợp thời, hợp lúc, thâm thúy, rất thuyết phục…