Iran cảnh cáo Pháp về phim hoạt họa ‘xúc phạm’ Khamenei – Iran thả nữ diễn viên nổi tiếng…