Liên Âu đồng ý với TT Biden đòi hỏi điều tra cặn kẽ nguồn gốc của coronavirus