Loại ăn kiêng low-carb (tinh bột thấp) có thể làm tăng nguy cơ tử vong tới 38% mỗi năm – Một nghiên cứu