Quan hệ Mỹ – Việt Nam có gì thay đổi trong chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris ? (VOA)