Nạn nhân Mỹ bị bắt cóc ở Mexico Zindell Brown từng đưa ra lời cảnh báo trước chuyến đi định mệnh tại Mexico