Nghị quyết Cờ Vàng tại thành phố Manchester tiểu bang New Hampshire.

Share this post on:

08/9/2023

Tiến sĩ Hà Văn Hải thành viên Hội Đồng Tư Vấn Tập Thể  Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa

Thay mặt Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Nguyễn văn Ức gửi  thỉnh nguyện thư yếm trợ cờ vàng .

Sau nhiều tháng vận động của Cộng Đồng Người Việt Nam tại tiểu bang New Hampshire  và sự yểm trợ của 3 hội đoàn:

– Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ tại tiểu bang New Hampshire.

-Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ chiến đấu tại Việt Nam

-Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại.

Chiều thứ Tư ngày mùng 6 tháng 9 năm 2023, phái đoàn thuộc Cộng Đồng Việt Nam 

Tiểu bang New Hampshire gồm có: Ông Lê Hà Dũng, Chủ Tịch, 

Ông Hồ Linh, Phó Chú Tịch Nội Vụ, 

Ông Nguyễn Sinh, Phó Chú Tịch Ngoại Vu và 

Tiến Sĩ Hả Văn Hải, cố vấn chính trị Cộng Đồng

Đã được mời đến văn phòng đại sảnh Thành phố.  Tại đây, bà Thị Trưởng Joyce Craig đã trao tặng Nghị Quyết  công  nhận Cờ Vàng của VNCH – lá cờ chính nghĩa có từ thời nhà Nguyễn của nước Việt Nam.  

Tưởng cũng nên nhắc lại, New Hampshire là một tiểu bang bé nhỏ 

Bắc giáp Canada, Nam giáp  Massachusetts, Tây giáp Vermont.  Dân số Người Việt Ty nạn khoảng 10 ngàn người và thành phố Manchester, người dân Việt Nam khoảng 2 ngàn người.  Nhưng lòng yêu quê hương đậm đà, và họ đã chờ đợi ngày này từ lâu …

Ống chủ tịch sau khi nhận  Nghị Quyết từ bà Thị Trường, ông đã tuyên bố:

Ngày 19 tháng 6 năm 2024 tại New Hampshire chúng ta sẽ có địa điểm cho hai lá cờ Việt Mỹ 

Tung Bay trên bầu trời và hai lá cờ này sẽ tung bay trên bầu trời Việt Nam khi không còn Cộng Sản

HVH đưa tin.