Người phụ nữ Việt ở lại vùng chiến sự, tự bỏ tiền nấu đồ ăn cho người dân nghèo tại Ukraine