Chiến tranh, Ukraine

Người phụ nữ Việt ở lại vùng chiến sự, tự bỏ tiền nấu đồ ăn cho người dân nghèo tại Ukraine

0 Comments

Người phụ nữ Việt ở lại vùng chiến sự, tự bỏ tiền nấu đồ ăn cho người dân nghèo 🇺🇦 tại Ukraina

Written By

thoisu 02