Nguồn gốc nhân tạo của virus Vũ Hán có cơ sở khoa học – Gs. Nguyễn văn Tuấn –