Nhà nghiên cứu gốc Trung Quốc giúp tìm ra chất bán dẫn tốt hơn silicon – Bình Phương