Nhức nhối với tỉ lệ 1% và đau đầu với kiểu cài cắm thâm độc đường lưỡi bò – Vũ Kim Hạnh