Nổ ở sân bay Kabul: nhiều lính Mỹ tử thương, hỗn loạn di tản… (Tin sơ khởi từ WSJ)