Bàn về nguồn gốc của Ô. tân chủ tịch nước CSVN: * Ông Võ Văn Thưởng con ai ? (Dương Quốc Chính) – *Cha của tân Chủ tịch nước là ai? (VNTB)