Phải chăng Donald Trump đang trên đường trở lại Tòa Bạch Ốc? – Ý kiến từ Anh Quốc