Quân Taliban vào Kabul; Tổng thống Afghanistan rời khỏi nước ông