CSVN, Tin Việt Nam, VNCH

Saigon 30 tháng 4, 1975 (hình ảnh)

0 Comments

Gần 1000 tấm hình được phân loại ra từng Folder cho thấy Người Dân bị kẹt giữa 2 lằn đạn, trách nhiệm đầy tủi nhục đối với Lịch Sử cho những Tướng Lãnh và Chính trị gia khi nhìn được lại những hình ảnh qua sự sụp đổ đầy oan khiên, vô lý của 1 chế độ hoàn toàn chính đại, hoàn toàn oai hùng…

Ngậm ngùi. Chua xót… Nhưng vẫn hy vọng một Chính Nghĩa Dân Tộc sau 47 năm.

 SAIGON – 30-4-1975

_  Album 1 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157621997665628

– Album 2 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157629544690996

– Album 3 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157655074124850

– Album 4 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157652105357792

– Album 5 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157649545009638

– Album 6 : https://www.flickr.com/…/13476480@…/albums/72157650629421230

Fall of SAIGON – Vietnamese Boat PeopleExplore this photo album by manhhai on Flickr!
Tags from the story:
Written By

thoisu 02