Thơ, Văn Học

Trang thơ: Á Nghi

Trình bày: TRẦN ĐÌNH THỤCNIÊM PHONGKhe vách hở mà nỗi sầu đan kínTrăng lọt vào soi cho rõ đớn đauĐêm càng đen càng thức trắng phau phauTim rướm máu những...