Phụng Minh | DKN 6 giờ trước

Người dân Cuba xuống đường biểu tình hôm 11/7 (ảnh: Youtube/el Nuevo Herald).

Mục lục bài viết

Trong suốt 12 ngày, tờ DailyMail.com đã gặp gỡ một bộ phận người Cuba để đánh giá các yếu tố đằng sau cuộc nổi dậy bạo lực vào ngày 11 và 12 tháng 7.