Tái kiểm phiếu xác nhận nữ dân biểu Boebert thắng ở Colorado: Đảng Cộng Hòa chính thức thêm 1 ghế Hạ Viện nâng lên thành 222-213